Pärnu turismisihtkoha strateegia 2025–2029

Turismisihtkoha strateegia eesmärk

„Pärnu turismisihtkoha strateegia 2025–2029“ eesmärk on leppida kokku Pärnu turismisihtkoha arengu fookustes ja uutes eesmärkides järgmiseks viieks aastaks, kaardistada nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning kokku leppida mõõdikud, mille alusel hinnata vahepealset edu.

Pärnu on hinnatud turismisihtkoht nii sise- kui välisturistide seas olles jätkuvalt nr 1 sihtkoht pealinn Tallinna järel. Pärnumaa on nii üleriigiliselt kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud puhkusepiirkond, kuhu kuuluvad Euroopas ainulaadne Matsalu rahvuspark, 5. aastaaja poolest tuntud Soomaa rahvuspark, UNESCO pärimuskultuuri meistriteoste nimekirja kuuluvad Kihnu saar ja Soomaa ühepuulootsiku ehk haabja ehitamine ja kasutamine ning pikkade traditsioonidega kuurortlinn Pärnu.

Vastavalt Statistikaameti andmetele majutus 2023. aastal Pärnus ja Pärnumaal 424 264 turisti. Peamised turistid hõlmavad siseturiste, lätlasi ning soomlasi. Covidi-eelse ehk 2019. aastaga võrreldes on näha, et 5 aasta tagused külastusrekordid ei ole aga taastunud ei Pärnus ega üleriigiliselt. 2023. aastal Pärnus majutunud turistide arv on 5% väiksem kui 2019. aastal siin majutunud turistide arv. Loe lähemalt artiklist Pärnumaa turismistatistika 2023.

Turismistrateegia ajajoon

Pärnu turismisihtkoha strateegiasse on oodatud panustama ja kaasa rääkima kõik Pärnumaa turismiasjalised, seal hulgas turismiettevõtjad, LEADER tegevusgrupid, omavalitsused, Pärnumaa haridusasutused, giidid ja ka üleriiklikud katusorganisatsioonid nagu EISA, MTÜ Eesti Konverentsibüroo, RMK, MTÜ Eesti Maaturism, EHRL jpt.

Pärnu Linnavalitsus teeb Pärnu turismisihtkoha strateegia koostamisel koostööd ettevõttega Loovusait OÜ.
Tegevust kaasrahastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Lähteolukorra kaardistus

Esmalt viidi läbi olemasoleva info analüüs läbi veebiküsitluse, millele oodati vastama kõiki seotud osapooli kuni 26.04 keskpäevani.

Eesmärk oli silmast silma kohtumiste tarvis ootuste ning rõhuasetuste täpsustamine. Fookuses oli ühtlasi olulisemate arengukohtade kaardistamine, millele järgmise perioodi strateegia peaks keskenduma. Tänu kõikidele vastanutele!

Kohtumiste ajakava

Aeg: 29.04 kl 13.00-17.00

Fookus: lähteolukord, visioon ning selle saavutamiseks vajalikud arenguvajadused

Osalevad: turisminõukoja liikmed ühes iga sektori esindajatega
 
Asukoht: ESTONIA Resort Hotel & Spa 6. konverentsisaal
 

Aeg: 16.05 kl 13.00-17.00

Fookus: ühine visioon, eesmärgid ja väärtused.

Osalevad: kõik huvilised

Asukoht: Hestia Hotel Strand, Lahe saal

Aeg: 31.05 kl 09.00-13.00

Fookus: pika- ja lühiajalised (12 kuud) eesmärgid, rollid ja mõõdikud

Osalevad: turisminõukoja liikmed ühes iga sektori esindajatega

Asukoht: ESTONIA Resort Hotel & Spa 6. konverentsisaal

Aeg: 10.06 kl 13.00-17.00

Fookus: tegevuskava, seire ja juhtimine

Osalevad: turisminõukoja liikmed ühes iga sektori esindajatega

Asukoht: ESTONIA Resort Hotel & Spa 6. konverentsisaal

Aeg: 15.08

Fookus: lõppdokumendi esmase versiooni ettekanne

Osalevad: kõik huvilised

Järgmisena tulekul

31. mail kell 09.00-13.00 toimub pika- ja lühiajalistele (12 kuud) eesmärkidele, rollidele ja mõõdikutele pühendatud strateegia loome kohtumine, kus osalevad turisminõukoja liikmed ühes iga sektori esindaja(te)ga.

Strateegia kohtumiste kokkuvõtted

Siin on võimalik tutvuda kaasamiskohtumise kokkuvõtetega, mis on turisminõukoja poolt eelnevalt valideeritud.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna turismiarenduse juhi Annika Raadik poole (525 3303, annika.raadik@parnu.ee)

Fotojäädvustused sündmuselt

Fotosid võib kasutada nii personaalsetel kui ärilistel eesmärkidel, kui märgid ära autori.
Fotode autor: Carolina Kukk

Seminaril osalemiseks registreeru hiljemalt 8.aprilliks

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile