Pärnumaa turismistatistika 2023

Autor: Silva Koemets, Pärnu Linnavalitsus

Viimati uuendatud: 16.02.2024

Aastavahetus annab võimaluse taaskord vaadata otsa numbritele. Eesti Statistikaametis kajastavate andmete põhjal saame analüüsida, kuidas Pärnul kui turismisihtkohal 2023. aasta läks. Statistilisi andmeid on võimalik vaadata tagasi kuni 2002. aastani. Võrdleme siin 2023. aasta näitajaid eelneva aastaga, et hinnata, kuidas turismiteenuste tarbimine maakonnas muutus. Kuna aga Eesti turismisektor tervikuna ei ole veel pandeemia-eelsele tasemele taastunud, vaatame otsa ka 2019. aasta numbritele. 

2023. aasta andmeid lisandub Statistikaameti andmebaasi jooksvalt ning seetõttu täiendatakse postitust uute andmete lisandumisel. Tulekul on erinevate näitajate statistiline ülevaade (nt voodikoha hind, reisi eesmärk, välisturistide elukohariik).

Majutatud ja nende ööbimised Pärnumaal

Andmed: TU112: MAJUTATUD JA MAJUTATUTE ÖÖBIMISED MAAKONNA JA ELUKOHARIIGI JÄRGI. Link andmebaasile.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helga Laurmaa sõnul peatus Eesti majutusettevõtetes ligi 1,67 miljonit välis- ja ligi 1,76 miljonit siseturisti. „Aastases võrdluses oli välisturiste 14% rohkem, kuid koroonakriisi eelsele tasemele veel ei jõutud, olles võrreldav 2010. aastaga. Siseturistide arv jäi aga kahe protsendiga alla rekordilisele 2022. aastale,“ täpsustas Laurmaa. (Statistikaameti uudis 08.02.2024)

Siseturistide osakaal Pärnumaal oli 2023. aastal jätkuvalt kõrgem kui 2019. aastal. Võrreldes eelmise aastaga aga vähenes nii majutatute kui ka ööbimiste arv üleüldiselt. Üle 3/4 turistidest jõuab Pärnumaal eelkõige Pärnu linna ning selle lähipiirkonda. Vähem, kuid vaikselt tõusvas joones, jõutakse ka kaugemale maapiirkonda.

Siseturistide ööbimised ning majutatud inimeste arv aastatel 2019, 2022, 2023

Võrreldes 2023. ja 2022. aastat kuude lõikes, kasvas siseturistide arv jaanuaris (5%) ning märtsis (1%). Kõige suurem langus oli aprillis (-17%), augustis (-16%) ning oktoobris (-15%). Kui siia kõrvutada ka ööbimiste arv, oli ainuke positiivne kuu veebruar, mil majutatud ööbimiste arv oli vaid mõne öö võrra vähem eelnevast aastast. Kõige suurem langus ööbimiste arvus oli augustis (-17%) ning aprillis ja juulis (-16%).

Välisturistide osakaal Pärnumaal oli 2023. aastal kõrgem kui möödunud aastal, kuid jääb endiselt alla 2019. aastale. Rohkem kui 9/10 turistidest jõuab Pärnu linna ning selle lähipiirkonda. Endiselt on maapiirkonnas ööbivate välisturistide osakaal suhteliselt väike.

 

Välisturistide ööbimised ning majutatud inimeste arv aastatel 2019, 2022, 2023

Võrreldes 2023. ja 2022. aastat kuude lõikes, kasvas välisturistide arv kõige rohkem märtsis (31%), aprillis (29%) ning mais (18%). Langus toimus ainult veebruaris (-1%). Kui siia kõrvutada ka ööbimiste arv, olid kõige suurema kasvuga kuud märts (60%) ja aprill (55%). Kõige väiksem muutus oli augustis, kus ööbimisi oli mõne võrra rohkem eelnevast aastast.

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile

Liitu meie uudiskirjaga

Visit Pärnu uudiskiri aitab sul veeta oma järgmise puhkuse Pärnus!