Turismiuuringute tulemused

Käimasolevad uuringud

Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohalike elanike silme läbi (2023)

Uuringu eesmärgiks on uurida Pärnu linna ja osavaldade kohalikelt elanikelt mida arvavad nad turismist ning kuidas nad tunnetavad turismi mõju enda ja oma perekonna heaolule. 

Uuringu viib läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. 

Andmete kogumise periood: novembri lõpp – detsembri algus
Aruande valmimise aeg: detsembri lõpp 

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile