Matsalu
rahvuspark

Matsalu rahvuspargi eelkäija, Matsalu Riiklik Looduskaitseala, loodi 1957. aastal pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. 2004. aastal nimetati Matsalu looduskaitseala ümber Matsalu rahvuspargiks. Rahvusvahelise tähtsusega märgalal on Euroopas väga haruldased poollooduslikud maastikud – üleujutatavad luha- ja rannaniidud, loopealsed, puisniidud ja Läänemere suurim roostikumassiiv. Erilise emotsiooni annab edasi massiline lindude ränne kevadel ja sügisel.

Matsalu on pärjatud mitmete tunnustustega. Ainsana Baltimaades on Matsalu rahvuspargil Euroopa Nõukogu Diplom, millega tunnustatakse Matsalu bioloogilist, geoloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Rahvuspark on osa HELCOM-i Väinamere merekaitsealast. 2015. aastal omistati Matsalu rahvuspargi laiemale piirkonnale ainsana Eestis säästva turismi sertifikaat, mida annab välja Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation).

Matsalu rahvuspargi külastuskeskus​

Lahtiolekuajad:
1. aprill – 30. september E-R 9-17 I L-P 10-18 I Muul ajal avatud ettetellimisel.
1. oktoober – 14. aprill E-R 9-17 I Muul ajal avatud ettetellimisel.