Visit Pärnu külalislahkuse arenguprogramm 2023-2025

Pärnut ja Pärnu maakonda kui turismisihtkohta arendava projekti raames valmis 2022. aastal külalislahkuse arenguprogramm, mis joonistab meile võimaliku teekaardi teadlikumaks turismisektoriks ja -sihtkohaks saamisel. Kõigi projekti tegevuste, arenguprogrammi vundamendiks olnud uuringu ja programmi endaga saab soovi korral ka täpsemalt tutvuda.

2023. aasta sügisel alustab programmi esimene koolitusgrupp, mille tegevused kestavad 2024. aasta kevadeni. Koolituskava jaotub kolmeks mooduliks, mille jooksul saavad osalejad strateegilise kliendikesksuse mudeli kaudu analüüsida ning arendada enda turismiettevõtet. I mooduli fookuses on kliendikogemus ja külalislahkus, II moodulis strateegiline kliendikesksus ja III moodulis kliendikeskse töötajakogemuse loomine. Programmi koolitust kordame ka järgnevatel aastatel, misjärel analüüsime sihtkoha käekäiku uuesti 2026. aastal ja seame järgmised sihid.

Visit Pärnu külalislahkuse arenguprogrammi koolitus 2023-2024

2024. aasta – II ja III moodul

Koolituspartneriks 2024. aastal on jätkuvalt Kliendikesksuse arenduse OÜ ning kaasatud ekspertideks Katri Rohesalu, Andrus Kotri ja Maarit Vabrit-Raadla. Õppemoodulite fookuses on  strateegiline kliendikesksus ning töötajakogemuse loomine.

Koolitajate poolt valmistatakse ette “arenduskava mustand”, mis jääb osalejatele töövahendiks praeguses ja võimalusel ka järgnevates moodulites. Koolituse lõpuks on osalejatel läbi praktiliste tööde, arutelude ja mentori toe valminud ettevõtte arenguvajadusi kõnetav tegevuskava. Seetõttu ootame osalema inimesi, kes saavad päriselt suunata ettevõtte käekäiku ja rakendada vajalikke tegevusi. Oluline on vähemalt ühe võtmeisiku osalemine, kuid erinevatel õppepäevadel võib kaasata ka teisi meeskonnaliikmeid (kuni 2).

Registreeri koolituse II ja III moodulisse!

Küsimuste või huvi korral võta ühendust koolituse koordinaatoriga: Merilin Mäe, Pärnu Linnavalitsuse turismiarenduse spetsialist.

Toimumisajad võivad muutuda osalejatega kokkuleppel.

Strateegilise kliendikesksuse mooduli teemad ja kuupäevad

I õppepäev 29.02:

 • Strateegiline kliendikesksus
 • Kliendikeskne äri planeerimine ja eesmärgistamine

II õppepäev 07.03:

 • Muudatuste juhtimine
 • Tegevuskava loomine

II mooduli lõpuseminar 20. või 21.03:

 • Tagasivaade ja tegevuskava vahekokkuvõte

Töötajakogemuse mooduli teemad ja kuupäevad

I õppepäev 18.04:

 • Töötajakogemus
 • Töötajakogemuse digitaliseerimine

II õppepäev 02.05:

 • Töötajate toetamine ja arendamine

III mooduli lõpuseminar 23. nädalal (täpsustamisel):

 • Ühine arutelu
 • Kokkuvõtted

2023. aasta – I moodul

Koolituspartneriks 2023. aastal oli Kliendikesksuse arenduse OÜ ning kaasatud ekspertideks Katri Rohesalu, Meelis Kuuskler ja Andrus Kotri. Esimese õppemooduli fookuses on  kliendikogemus ja külalislahkus.

2023. sügisel toimub esimese mooduli raames kolm sisutihedat koolituspäeva, mille vahel on ettevõtetel võimalus osaleda ka mentorsessioonides koolitajatega. Kontaktsessioonid on 39, 44, 46 ja 48 nädalal. Koolitused viiakse läbi aktiivõppe meetodil, kus põimitakse kokku teooria ja osalejate praktiline kogemus, viiakse läbi grupitöösid ning osalejad analüüsivad enda ettevõtet.  Õppemoodulit lõpetab kokkuvõttev seminar. 

Koolitajate poolt valmistatakse ette “arenduskava mustand”, mis jääb osalejatele töövahendiks praeguses ja võimalusel ka järgnevates moodulites. Koolituse lõpuks on osalejatel läbi praktiliste tööde, arutelude ja mentori toe valminud ettevõtte arenguvajadusi kõnetav tegevuskava. Seetõttu ootame osalema inimesi, kes saavad päriselt suunata ettevõtte käekäiku ja rakendada vajalikke tegevusi. Oluline on vähemalt ühe võtmeisiku osalemine, kuid erinevatel õppepäevadel võib kaasata ka teisi meeskonnaliikmeid (kuni 2).

Kliendikogemuse ja külalislahkuse mooduli õppeteemad

I õppepäeva teemad 26.09:

 • Kliendikogemuse ja külalislahkuse juhtimine ja kujundamine
 • Väärtuspakkumise loomine

II õppepäeva teemad 01.11:

 • Klienditeekonna kaardistus kui külalislahkuse tööriist
 • Digitaliseerimine kui külalislahkuse tööriist

III õppepäeva teemad 29.11:

 • Turundustegevused
 • Kliendi hääl

Lõpuseminar 08.12:

 • Ettevõtte senise analüüsi arutelu & edasised tegevused 

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile

Liitu meie uudiskirjaga

Visit Pärnu uudiskiri aitab sul veeta oma järgmise puhkuse Pärnus!