Sise- ja välisturistide klienditeekonna uuring Matsalu rahvuspargi ja Häädemeeste piirkonnas

2022. aasta kevadel valmis Visit Pärnu külalislahkuse projekti alusel Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring. Uuringust selgus, et vähem kui pooltel ettevõtjatel on klienditeekond kaardistatud, sellest omakorda vaid pooled on kaasanud sellesse protsessi oma kliente. Antud tulemuse põhjal on tekkinud olukord, kus ettevõtjatel on teadmine klienditeekonnast ja nad teevad oma tegevusi vastavalt sellele, kuid tegelikult puudub neil tõepõhine informatsioon kliendi käitumisharjumuste kohta ning nende praegused tegevused ei aita kaasa kliendi esma- või korduvkülastusele. Viimase 10 aasta jooksul ei ole Pärnumaal läbi viidud klienditeekonna uuringut sihtkoha üleselt ning seetõttu leidsime, et on vajadus kaardistada nii sise- kui ka välisturisti klienditeekonda, mis aitaks teha teadlikumaid ja tulu toovamaid valikuid ettevõtjatel nii oma igapäevases tegevuses kui ka tulevikutegevusi planeerides.

Antud uuringuga soovime lisaks tähelepanu pöörata reisijate kestlikele valikutele. Eurobarometer 2021 uuring Attitudes of Europeans towards tourism tulemusena selgus, et suur hulk EU kodanikke (82%) on valmis muutma oma harjumusi toetamaks jätkusuutlikumat turismi. Kuna üha rohkem pööratakse tähelepanu keskkonnasäästlikule mõtteviisi teadvustamisele, siis soovime antud uuringu käigus õppida tundma sihtkohta külastavate klientide seisukohti kestliku turismi teemal.

Uuringu tulemusena omame faktipõhist ülevaadet kliendi käitumisest sihtkohas kogu klienditeekonna vältel. Saadud informatsioon aitab paremini mõista nende käitumisharjumusi (ja eelistusi) ning annab võimaluse leidmaks paremaid viise, kuidas erinevatel klienditeekonna etappidel pakkuda parimat kliendikogemust. Lisaks sellele omame ülevaadet klientide seisukohast seoses kestliku reisimisega. Uuringu tulemustega saame julgustada pöörama rohkem tähelepanu kliendikogemusele, leidma uusi ideid ja väljundeid kestliku turismi pakkumises osalemiseks ning aidata paremini jõuda soovitud sihtgrupini. Uuringu tulemuste põhjal kaardistatakse kitsaskohad, mille põhjal töötatakse välja arendustegevuste kava, mis käsitleb perioodi 2024–2026. Arendustegevuste kava sisaldab ettepanekuid ja soovitusi piirkonna ettevõtjatele ja omavalitsustele. 

Uuringu viib läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, kellel on pika aegne kogemus turismivaldkonnas ning on eelmise 3 aasta jooksul viinud läbi 7 erinevat sarnase teemavaldkonnaga uuringut. 

Oled külastanud antud piirkondi turistina? Või on seda teinud Sinu sõbrad-tuttavad? Anna oma panus ja täida küsimustik: 

Andmete kogumine toimub perioodil 03.07. – 15.08.2023.

Küsimustiku vastanuid ootab lõpus ka väike preemia, mida nad antud piirkonnas kasutada saavad.
Lisaks, kõikide soovijate vahel, kes jätavad lõpus oma kontaktandmed, loositakse välja Visit Pärnu ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži meenekotike.

ETTEVÕTJA, kui soovid anda oma panuse uuringu edukusse siis lae alla flaier, jaga seda külastajatele ning julgustade neid uuringust osa võtma!

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile

Liitu meie uudiskirjaga

Visit Pärnu uudiskiri aitab sul veeta oma järgmise puhkuse Pärnus!