Green Destinations infopäev 18.09

Pärnu Linnavalitsus korraldas 18.septembril infopäeva, mille raames Green Destinationsi audiitor andis ülevaate Pärnu kui sihtkoha (st Pärnumaa) esitatud raporti tagasisidest.  

Green Destinations on rahvusvaheline kestlikku turismi arendav organisatsioon, mille raames saavutas Pärnu kui sihtkoht sel aastal hõbetaseme. Hindamisel oli 6 kategooriat: 

 1. Sihtkoha juhtimine: koordineerimine, juhtimine, sidusrühmade kaasamine, turismimõju hindamine, haldamine ja planeerimine, külastajad 
 2. Loodus ja maastik: looduskaitse, turismi mõju loodusele, võõrliigid, maastik ja vaated, elusloodus
 3. Keskkond ja kliima: müra, valgus, maakasutus, vesi, energia, jäätmed, transport
 4. Kultuur ja traditsioonid: materiaalne kultuuripärand, mitteaineline kultuuripärand, intellektuaalomand
 5. Sotsiaalne heaolu: inimõigused, ligipääsetavus, kogukonnad, elanikud, kohaliku ettevõtluse toetamine
 6. Ettevõtlus ja kommunikatsioon: kestlikkuse edendamine, tarbimine (vesi, energia, jäätmed), töökohad, külastajate informeerimine jätkusuutlikkusest

Infopäev toimus Pärnu Linnavalitsuse 3.korrusse saalis kell 14 ning kestis orienteeruvalt 1 tund. 

Lisainfo: Silva Koemets, 525 2821, silva.koemets@parnu.ee

Põhisõnumid ja nopped ümarlauast:

 • Green Destinations’i programmis osalemise kasu sihtkohale ja ettevõtjatele on:
  • Kaardistatakse külastajale huvipakkuvad loodusväärtused
  • Hinnatakse turismi mõju loodusväärtustele ja kogu kohalikule elukeskkonnale
  • Hinnatakse külastuskoormust ja selle reguleerimise vajadust
  • Suureneb koostöö ettevõtete ja ametnikega 
  • Suureneb külastajate teavitus, kuidas sihtkohas käituda 
  • Kasuks sihtkoha turunudamisel ning edulugudes esile tõstmine 
 • Selleks, et hinnata, kus ettevõte asub hetkel jätkusutlikkuse  seisukohast, külastage Visit Estonia poolt loodud kestliku turismi sammuseadjat
 • Sustinere tõi välja jätkusuutlikkuse teema peamised mõjukohad turismivaldkonnas: kliimamõju (elekter ja soojus, transport, toitlustus) ning kliimamuutustega kohanemine, veekasutus, elusloodus, jäätmed, klientide tervis, jätkusuutlik tarneahel, töösuhted ja läbipaistev juhtimine. 
 • Ühiselt mõeldi sellele, millist kasu saab ettevõtja jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörates ja nende teemadega tegeledes: 
  • Konkreetsemaid sõnumeid edastades on suurem võimalus kõnetada klienti ning sihtgruppi, keda enim oma teenuseid kasutamas näha soovitakse.
  • Roheteemadega tegelemine ettevõttes võimaldab tegutseda kulutõhusamalt, kuna erinevate protsesside läbivaatamisel saab muuta neid efektiivsemaks, mis kajastub nii aja kui finantsiliste ressrusside kasutamises.
  • Tegeledes ettevõtte sotsiaalsete aspektidega tõstame tööandja mainet, läbi mille hoiame oma töötajaid, mis omakorda vähendab tööjõuvoolavust ning sellega kaasnevat ajakulu (otsimisele, koolitamisele).
  • Läbi töötajate koolitamise antakse panus harjumuste ning mõttemustrite muutmiseks, mis kanduvad ka edasi töötaja igapäevastesse tegevustesse ning suunab inimesi rohkem panustama oma keskkonna hoidmisse.
 • Sustinere tõi välja 5 lihtsat sammu, kuidas alustada jätkusuutlikkuse teemade käsitlust oma ettevõttes:
  • Pühendu vastutustundlikule äritegevusele, nt juhtimispõhimõtted, ESG juhtimine, käitumiskoodeksid.
  • Tee selgeks olulisemad teemad ehk mõju nii inimestele, loodusele kui ka erinevad riskid ja võimalused.
  • Sea eesmärgid ja mõõdikud ning pane paika tegevuskava.
  • Raporteeri tulemusi ja plaane avalikult.
  • Loo võimalused tagasiside ning kaebuste edastamiseks.
 • Sustinere 5 peamist sõnumit ettevõtjatele on:
  • Jätkusuutlikkus toob endaga kaasa nii riske kui ka võimalusi samal ajal
  • Regulatsioonid seavad raamistiku ning läbi finantsturgude ja tarneahelate jõuvad need nõuded kõigi ettevõtjateni
  • Ettvõtte fookus tuleks hoida toote-teenuse-ärimudeli mõju vähendamisel, kuid samal ajal tuleb hoida oma töötajaid ja juhtimine avatud
  • Süsteemid aitavad kõigil ühiselt mõista eesmärke ning nende poole püüelda, kuid lõpuks loevad praktilised tegevused. 
  • Ettevõtted peaksid võtma seisukoha ning valima, kas sörgivad sabas või liiguvad teiste ees.  

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile

Liitu meie uudiskirjaga

Visit Pärnu uudiskiri aitab sul veeta oma järgmise puhkuse Pärnus!