Pärnumaa saavutas Green Destinationsi hõbetaseme

Rahvusvaheline kestlikku turismi arendav organisatsioon Green Destinations andis Pärnumaale hinnangu rohesihtkohana. Viide kategooriasse jagatud sihtkohtade hulgas tõusis Pärnumaa pronkstasemelt eelmisel aastal seekord hõbetasemeniRahvusvaheliste keskkonnaaudiitorite hinnang sihtkohale tervikuna on jaotatud tasemeteks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase.

Pärnumaa tugevused turismisihtkohana on audiitorite hinnangul sihtkoha juhtimine, kultuuri- ja looduspärandi säästev eksponeerimine turismi huvides, sotsiaalne heaolu sihtkohas ning kohalike ettevõtete toetamine.

Arenguvajadusena toodi välja külastustiheduse ja kohalike elanike rahulolu seire, kestlike väärtuste edendamine ettevõtetes ning jäätmed – teadlikus nende vähendamise osas on aasta-aastalt kasvanud, kuid rohkem tuleb tegeleda nii nende vähendamine kui ka ringlussevõtmise võimaluste tutvustamisega ning julgustama ettevõtjaid neid lahendusi proovimat. Lisaks ettevõtjatele tuleb teadvustada ka külastajaid sellest, mis mõju nende tegevus sihtkohas võib avaldada ning kuidas saaksid nad ise anda oma panuse, et see oleks võimalikult minimaalne.  

“Kogu Pärnu maakonnale on turism väga oluline. Ilmselgelt peame kogu valdkonda arendama ja muutustega maailmas kaasas käima. Muutuste ja arengu jaoks on väga oluline kaardistada hetke olukorda, kus me oleme ja mida me juba teeme, ning vastavalt sellele edasi liikuda. Selleks, et ise jalgratast leiutama ei peaks, pakub Green Destinationsi piirkondadele tuge kestliku arengu kavandamisel ja annab välja kvaliteedimärgist. Märgise saamiseks kaardistati maakonna turismi kestlikusse vaatenurgast ning analüüsiti seda läbi kuue erineva kategooria. Rõõm on näha, et Pärnumaa on taset tõstnud! See näitab, et nii meie ettevõtjad kui ka Pärnu linnavalitsuse turismiarendus meeskond teeb tublisti tööd. Kindlasti on ka väga palju veel teha ning saadud tagasiside põhjal paneb turismiarenduse tiim koostöös valdkonna spetsialistidega paika järgmised vajalikud sammud. Turism on seotud väga mitmete valdkondadega ning ainult läbi koostöö saame liikuda edasi.” ütles Pärnu abilinnapea Irina Talviste.  

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond pakub Green Destinationsi ametliku partnerina võimalust arendada rohelises võtmes turismisihtkohta tervikuna neljandat aastat. Sihtkohtade terviklikul hindamise peamine pluss on, eet standardit järgides ei kuku probleemid ametkondade vahele ning parandeb elukeskkond nii külastajatele kui ka kohalikele,” ütles EASi ja KredExi ühendasutuse kestliku turismi vedaja Imbi Lepik-Martinson. „Audiitoreid ei huvita, kas mingi valdkond on keskkonnaameti või linna kureerida või pole see õieti kellegi vastutada, oluline on tulemus. Green Destinations annab sihtkohale võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks,” selgitas ta lisaks.

Lisaks Pärnumaale tõusid taseme võrra ka teised Eesti sihtkohad: Rakvere samuti pronkstasemelt hõbedale, Hiiumaa-Saaremaa hõbedalt kullale ning Lahemaa kuldtasemelt plaatinatasemele. Järvamaa säilitas hõbeda. Hinnang Tartumaale tuleb augustis.

Avasta Pärnu põnevaid rohelisi varjundeid: 

Tutvu Green Destinations’i sihtkohtade väärtustega ning
teadliku reisija meelespeaga:

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile