Äriturismi teemagrupp 6. veebruaril 2024

Pärnu Linnavalitsus korraldas 6. veebruaril äriturismi teemagrupi kohtumise Pärnu Linnavalitsuse ruumides, kus osales 9 ettevõtjat.
Kohtumise fookuses oli äriturismi edendamine Pärnu linnas. Aitäh osalemast!

Käsitletud teemad:

  • Konverentsiturismi hetkeseis Pärnus – Annika Raadik, Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna turismiarenduse juht
  • Pärnu võimalused ja eelised korporatiivüritustel, fookus sh meelelahutusel – Olavi Andla ettevõttest Blue Drum Events
  • Ajurünnak: EKB (läbi Pärnu linna) lepinguliste partnerite hüved (turundus)
  • Grupitöö: mida saame teha selleks, et rohkem konverentse võiks leida tee Pärnusse?

Esitlused:

Palume osalejatel täita tagasiside küsimustiku SIIN kuni 06.03.
Lisainfo: Annika Raadik, 525 3303 annika.raadik@parnu.ee

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile