Uuring Pärnu elanike seas

Uuring: “Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohaliku elaniku silme läbi 2020”

2020. aasta alguses viidi esmakordselt läbi uuring, mille eesmärk oli uurida mida arvab kohalik elanik Pärnu linnast kui turismisihtkohast. Uuringu tellis Pärnu Linnavalitsus ja selle viis läbi Tartu Ülikooli Pärnu kolledž.

Mõned tulemused uuringust:

  • Sõltumata aastaajast ei häiri külastajate hulk kohalikke elanikke.
  • Probleemidena toodi välja suvised pikad järjekorrad restoranides ja kõrged hinnad.
  • Pärnu maine seostub kõige rohkem puhkuse- ja heaolusihtkohana.
  • Eelistatuimad toitlustuskohad on Steffani, Mum Cafe ja Villa Wesset.
  • Erinevate teemanädalatega puudus kõige rohkem seos Spaanädalaga.
  • Pärnusse oleks juurde vaja rohkem vaba aja aktiivse sisustamise võimalusi.
  • Pärnu linnas võiks toimuda rohkem üritusi ning info võiks koonduda ühte portaali.

Tutvu uuringuga siin.

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile