Turunduse teemagrupp 28.veebruaril 2023

28. veebruaril toimus Wasa Kuurordi Seminarikeskuses Pärnumaa sihtkoha turunduse teemagrupi kohtumine, millele kogunes üle 50 osaleja nii linna kui maakonna erinevatest turismiettevõtetest ning – organisatsoonidest. Kohtumise eesmärgiks oli töötada välja Pärnumaa kui turismisihtkoha keskne lugu ning põhisõnumid ja leppida kokku täpsem sisu edasistele ühisturunduse tegevustele.

Aktiivsete rühmatööde ja erinevate loovmetoodikate tulemusena kaardistasid osalejad Pärnumaa kuvandi, mille kohaselt on siinne sihtkoht aktiivne, nooruslik ja kaasaegne. Pärnumaad iseloomustab sõbralikkus, loovus ning koostööle avatus. Sihtkoha story sõnastamisel käisid erinevate gruppide versioonidest korduvalt läbi mitmekesised ja aastaringsed elamused, mis pakuvad avastamisrõõmu igaühele. Ühise arutelu käigus ja erinevate lugude jutustamise tulemusena leiti, et Pärnumaa on igal aastaajal omanäoline ning pakub rohkem, kui unistada oskad. Pärnumaa on nagu mõnus mälestus, mida rääkida jälle ja jälle. Siin on parimad elamused hommikust ööni, hotellist restoranini, rannast rabani. Erakordsed inimesed ja kogemused ootavad igal sammul. 

Pärnus oleme õnnelikud, sest suvi on tunne, mitte aastaaeg.

Konkreetsete turundustegevuste ajurünnak andis väärtuslikke ideid nii sotsiaalmeedia kampaaniateks, PR tegevusteks, üritusturunduseks,  sisuloomeks kui erinevateks turundusmaterjalideks foto- ja videoformaadist trükisteni.


Lisaks ühisele mõttetööle kuulati teemagrupi kohtumisel Rovaniemi kogemust sihtkoha brändi arendamisel, mille tegi siinsele turismiseltskonnale videokõne vahendusel juba aastaid Rovaniemis tegutsev turismiettevõtja Annekreet Heinloo-Korteniemi.

Sihtkoha turunduse teemagrupp hakkab koos käima regulaarselt üks kord kvartalis.

 

Küsimuste korral võta ühendust: 

Destination Pärnu turundusjuht – Margus Randmäe
margus@destinationparnu.ee

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile