Turismiasjaliste ümarlaud 24.augustil 2023

Pärnu Linnavalitsus korraldas 24.augustil Wasa Resortis ümarlaua „Kestlikkuse ja rohepöörde riskid ja võimalused turismiettevõttele”.

Aitäh kõigile ettevõtjatele osalemast!

Palume osalejatel täita tagasiside küsimustik, mis on leitav SIIT.
Ootame vastuseid hiljemalt 4.septembriks.

Lisainfo: Annika Raadik, 525 3303, annika.raadik@parnu.ee

Ümarlaua korraldaja on Pärnu Linnavalitsus. Ümarlaua koolitus viiakse läbi “Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht” projekti raames. Esineja tasu on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.

Käsitletud teemad:

 • Green Destinations – EASi ja KredExi ühendasutuse kestliku turismi vedaja Imbi Lepik-Martinson andis ülevaate organisatsioonist ning selle poolt välja antud märgistest.
 • Kestlik areng, rohepööre ja ESG sisu  – Jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere asutaja Marko Siller tegi lühidalt selgeks valdkonna terminid, vajaduse ja soovitusliku praktika. “Räägime kestlikkuse ja rohepöördega kaasnevatest turu trendidest, klientide ootustest ning regulatsioonide nõuetest. Arutame millised on riskid ja võimalused, mis mõjutavad turismiettevõtte konkurentsivõimet.” 

Esitlused:

 • Green Destinations
 • Kestlik areng, rohepööre ja ESG sisu – kokkuleppel koolitajaga on esitlus kättesaadav ümarlaual osalejatele. Huvi korral andke märku ning võimalusel jagame seda ka teistega. 

Põhisõnumid ja nopped ümarlauast:

 • Green Destinationsi programmis osalemise kasu sihtkohale ja ettevõtjatele on:
  • Kaardistatakse külastajale huvipakkuvad loodusväärtused
  • Hinnatakse turismi mõju loodusväärtustele ja kogu kohalikule elukeskkonnale
  • Hinnatakse külastuskoormust ja selle reguleerimise vajadust
  • Suureneb koostöö ettevõtete ja ametnikega 
  • Suureneb külastajate teavitus, kuidas sihtkohas käituda 
  • Kasuks sihtkoha turunudamisel ning edulugudes esile tõstmine 
 • Selleks, et hinnata, kus ettevõte asub hetkel jätkusutlikkuse  seisukohast, külastage Visit Estonia poolt loodud kestliku turismi sammuseadjat
 • Sustinere tõi välja jätkusuutlikkuse teema peamised mõjukohad turismivaldkonnas: kliimamõju (elekter ja soojus, transport, toitlustus) ning kliimamuutustega kohanemine, veekasutus, elusloodus, jäätmed, klientide tervis, jätkusuutlik tarneahel, töösuhted ja läbipaistev juhtimine. 
 • Ühiselt mõeldi sellele, millist kasu saab ettevõtja jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörates ja nende teemadega tegeledes: 
  • Konkreetsemaid sõnumeid edastades on suurem võimalus kõnetada klienti ning sihtgruppi, keda enim oma teenuseid kasutamas näha soovitakse.
  • Roheteemadega tegelemine ettevõttes võimaldab tegutseda kulutõhusamalt, kuna erinevate protsesside läbivaatamisel saab muuta neid efektiivsemaks, mis kajastub nii aja kui finantsiliste ressrusside kasutamises.
  • Tegeledes ettevõtte sotsiaalsete aspektidega tõstame tööandja mainet, läbi mille hoiame oma töötajaid, mis omakorda vähendab tööjõuvoolavust ning sellega kaasnevat ajakulu (otsimisele, koolitamisele).
  • Läbi töötajate koolitamise antakse panus harjumuste ning mõttemustrite muutmiseks, mis kanduvad ka edasi töötaja igapäevastesse tegevustesse ning suunab inimesi rohkem panustama oma keskkonna hoidmisse.
 • Sustinere tõi välja 5 lihtsat sammu, kuidas alustada jätkusuutlikkuse teemade käsitlust oma ettevõttes:
  • Pühendu vastutustundlikule äritegevusele, nt juhtimispõhimõtted, ESG juhtimine, käitumiskoodeksid.
  • Tee selgeks olulisemad teemad ehk mõju nii inimestele, loodusele kui ka erinevad riskid ja võimalused.
  • Sea eesmärgid ja mõõdikud ning pane paika tegevuskava.
  • Raporteeri tulemusi ja plaane avalikult.
  • Loo võimalused tagasiside ning kaebuste edastamiseks.
 • Sustinere 5 peamist sõnumit ettevõtjatele on:
  • Jätkusuutlikkus toob endaga kaasa nii riske kui ka võimalusi samal ajal
  • Regulatsioonid seavad raamistiku ning läbi finantsturgude ja tarneahelate jõuvad need nõuded kõigi ettevõtjateni
  • Ettvõtte fookus tuleks hoida toote-teenuse-ärimudeli mõju vähendamisel, kuid samal ajal tuleb hoida oma töötajaid ja juhtimine avatud
  • Süsteemid aitavad kõigil ühiselt mõista eesmärke ning nende poole püüelda, kuid lõpuks loevad praktilised tegevused. 
  • Ettevõtted peaksid võtma seisukoha ning valima, kas sörgivad sabas või liiguvad teiste ees.  

Pärnu Linnavalitsus korraldab 24.augustil ümarlaua „Kestlikkuse ja rohepöörde riskid ja võimalused turismiettevõttele”.

Ümarlaud toimub Wasa Resortis 10:00-13:00. 

Päevakava: 

09:45-10:00 – Saabumine ja tervituskohv

10:00-10:10 – Tervitussõnad

10:10-11:00 – Green Destinations: EASi ja KredExi ühendasutuse kestliku turismi vedaja Imbi Lepik-Martinson andis ülevaate organisatsioonist ning selle poolt välja antud märgistest.

11:00 – 11:45 – Kestlik areng, rohepööre ja ESG sisu (I): Jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere asutaja Marko Siller tegi lühidalt selgeks valdkonna terminid, vajaduse ja soovitusliku praktika. 

11:45 – 12:00 – Paus kerge apmsu ja kohviga

12:00-13:00 – Kestlik areng, rohepööre ja ESG sisu (II): Räägime kestlikkuse ja rohepöördega kaasnevatest turu trendidest, klientide ootustest ning regulatsioonide nõuetest. Arutame millised on riskid ja võimalused, mis mõjutavad turismiettevõtte konkurentsivõimet.

Ümarlaual osalemise soovi korral palun registreerida end  SIIN . Registreerimine on avatud kuni 17.augustini. 

Lisainfo: Annika Raadik, 525 3303, annika.raadik@parnu.ee

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile