fbpx

PATEE

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)

Toetuse saaja: SA Pärnumaa Arenduskeskus

Tegevuste elluviijad: SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud kuuele valdkonnale. SA Pärnumaa Turism vastutab järgmise valdkonna eest:

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism

 1. Koolitused ja mentorlus. Koolitus: “Sihtrühmapõhise toote arendamine ja turundamine”
  • SISU: Koolitus koosnes viiest 6 tunnisest õppepäevast, mille raames toimusid praktilised seminarid eesmärgiga analüüsida loodus, kultuuri, huvi- ja sündmusturisti ootusi ja vajadusi. Läbi avatud diskussioonide ja praktiliste harjutuste jagati enda häid ja halbu kogemusi, töövõtteid, anti üksteisele inspiratsiooni toote/teenuse arendamiseks ning turundustegevuste planeerimiseks. Protsessi toetas koolitajate ja praktikutepoolne tagasiside. Koolituspäevade vahelisel ajal nõustati ettevõtjad vastavalt koolitusteemadele nende individuaaltöödes ning tagasisidestati erinevaid tootepakkumisi. Õppematerjalidena kasutati peamiselt elektroonilisi jaotusmaterjale ja vastavalt koolituse eesmärgile ja metoodikale erinevaid töölehti.
   Koolituse tulemusena suurenes teadlikkus kvaliteetse ja terviklikuma toote/teenuse pakkumise vajalikkusest ja ühistoodete arendamise võimalustest. 
  • Teema: “Ürituste/toote paketi koostamine ja kalkulatsioon”
   • Aeg: 14.03.2018
   • Koht: Pernova loodusmaja
   • Osalejaid: 34
  • Teema: “Turundusmaterjali kujundamine veebipõhiselt”
   • Aeg: 21.03.2018
   • Koht: Strand Spa & Konverentsihotell
   • Osalejaid: 35
  • Teema: “Ettevõtte veebileht – millele tähelepanu pöörata?”
   • Aeg: 28.03.2018
   • Koht: OCC Konverentsi- ja Vabaajakeskus
   • Osalejaid:  39
  • Teema: “Turismiteenuse disain”
   • Aeg: 05.04.2018
   • Koht: Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
   • Osalejaid: 31
  • Teema: “Sihtrühmapõhise toote arendamine ja turundamine”
   • Aeg: 10.04.2018
   • Koht: Jaanihanso Siidrivabrik
   • Osalejaid: 29
 2. Jagamismajanduse integreerimine
  • Seminar: “Jagamismajanduse võlud ja valud turismisektoris”
   • Aeg: 07. november 2017, kell 13.00-16.45
   • Koht: Rannahotell (Ranna pst 5, Pärnu)
   • Osalejaid: 20
   • Eesmärk: Kaardistada ja anda ülevaade jagamismajanduse olukorrast Pärnumaal
 3. Turundustegevused
  • visitparnu.com kodulehele puhkaeestis.ee andmebaaside integreerimine

Perioodi 2017-2018 toetuse summa 32 004,00 eurot (projekti maht 38 100,00 eurot, omaosalus 6096,00eurot).