PATEE

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (PATEE)

Toetuse saaja: SA Pärnumaa Arenduskeskus

Tegevuste elluviijad: SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Perioodil 2017-2019 on tegevused suunatud kuuele valdkonnale. SA Pärnumaa Turism vastutab järgmise valdkonna eest:

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism

 1. Koolitused ja mentorlus. Koolitus: “Sihtrühmapõhise toote arendamine ja turundamine”
  • SISU: Koolitus koosnes viiest 6 tunnisest õppepäevast, mille raames toimusid praktilised seminarid eesmärgiga analüüsida loodus, kultuuri, huvi- ja sündmusturisti ootusi ja vajadusi. Läbi avatud diskussioonide ja praktiliste harjutuste jagati enda häid ja halbu kogemusi, töövõtteid, anti üksteisele inspiratsiooni toote/teenuse arendamiseks ning turundustegevuste planeerimiseks. Protsessi toetas koolitajate ja praktikutepoolne tagasiside. Koolituspäevade vahelisel ajal nõustati ettevõtjad vastavalt koolitusteemadele nende individuaaltöödes ning tagasisidestati erinevaid tootepakkumisi. Õppematerjalidena kasutati peamiselt elektroonilisi jaotusmaterjale ja vastavalt koolituse eesmärgile ja metoodikale erinevaid töölehti.
   Koolituse tulemusena suurenes teadlikkus kvaliteetse ja terviklikuma toote/teenuse pakkumise vajalikkusest ja ühistoodete arendamise võimalustest.
  • Teema: “Ürituste/toote paketi koostamine ja kalkulatsioon”
   • Aeg: 14.03.2018
   • Koht: Pernova loodusmaja
   • Osalejaid: 34
  • Teema: “Turundusmaterjali kujundamine veebipõhiselt”
   • Aeg: 21.03.2018
   • Koht: Strand Spa & Konverentsihotell
   • Osalejaid: 35
  • Teema: “Ettevõtte veebileht – millele tähelepanu pöörata?”
   • Aeg: 28.03.2018
   • Koht: OCC Konverentsi- ja Vabaajakeskus
   • Osalejaid:  39
  • Teema: “Turismiteenuse disain”
   • Aeg: 05.04.2018
   • Koht: Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
   • Osalejaid: 31
  • Teema: “Sihtrühmapõhise toote arendamine ja turundamine”
   • Aeg: 10.04.2018
   • Koht: Jaanihanso Siidrivabrik
   • Osalejaid: 29
 2. Koolitused ja mentorlus. Koolitus: “Pärnumaa toitlustusettevõtete ja -­ osakondade teenindustaseme tõstmine”
  • SISU: Kokku 2 koolitust. Teeninduse ühtlustamiseks ja parandamiseks tutvustas koolitaja uusi lähenemisi, kuidas efektiivsemalt majandada enda ettevõtte töötajaid ning seeläbi tõsta teenuse kvaliteeti.
  • Koolitus I – Tulemusjuhtimine: fookuses oli tööprotsesside optimeerimine ja personali planeerimine.
   Sihtgrupp: administratiivjuhid
   • Aeg: 6. mai 2019
   • Koht: ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus
   • Osalejaid: 11
  • Koolitus II – Kvaliteedijuhtimine: fookuses oli teenuse kvaliteet ja kliendirahulolu tõus.
   Sihtgrupp: operatiivjuhid
   • Aeg: 13. mai 2019
   • Koht: ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus
   • Osalejaid: 20
 3. Koolitused ja mentorlus. Seminarid ja koolitused eesmärgiga juhtida rohkem tähelepanu digitaalturunduse olulisusele ja võimalustele.
  • Suurem seminar teemal: Digitaalturunduse seminar “Level UP” Pärnu turismiettevõtjatele.
   • Aeg: 26.11.2019
   • Koht: ESTONIA Resort Hotel & Spa konverentsikeskus
   • Osalejaid: 104
  • Väiksemad koolitused teemal: Kodulehe tegemise koolitus ja selle leitavus otsingumootorites.
   • Aeg: 02.12.2019
   • Koht: Ojako puhke- ja koolituskeskus
   • Osalejaid: 10
   • Aeg: 03.12.2019
   • Koht: Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
   • Osalejaid: 9
   • Aeg:05.12.2019
   • Koht: Villa Ammende
   • Osalejaid: 8
   • Aeg: 17.12.2019
   • Koht: ESTONIA Resort Hotel & Spa
   • Osalejaid: 8
   • Aeg: 20.12.2019
   • Koht: Villa Wesset
   • Osalejaid: 6
 4. Jagamismajanduse integreerimine
  • Seminar: “Jagamismajanduse võlud ja valud turismisektoris”
   • Aeg: 07. november 2017, kell 13.00-16.45
   • Koht: Rannahotell (Ranna pst 5, Pärnu)
   • Osalejaid: 20
   • Eesmärk: Kaardistada ja anda ülevaade jagamismajanduse olukorrast Pärnumaal
 5. Turundustegevused
  • visitparnu.com kodulehele puhkaeestis.ee andmebaaside integreerimine
  • visitparnu blogi eesti ja soome keeles. Blogi eesmärk on tegeleda sihtkoha tutvustamisega läbi ettevõtjate tegemiste. Blogimisega saavad tegeleda ettevõtjad ise ning visitparnu meeskond on kõrval abistamas ja juhendamas.
  • Konverentsi teemaline alamleht ja selle tekstide tõlked inglise, läti ja soome keelde. Selle tulemusena on läbi visitparnu kodulehe tulnud mitmeid päringuid erinevatele ettevõtetele. Suuremad päringud mitmesajale inimesele. Google otsingutulemustes asutakse Pärnu seminariruumide otsingusõnaga esimesel kohal.
  • Trükised Perepuhkus Pärnus, Pärnu Muuseumid ja Pärnu rattateed inglise, läti ja soome keeles. Kokku tiraaž 18 000.

Perioodi 2017-2018 toetuse summa 32 004,00 eurot (projekti maht 38 100,00 eurot, omaosalus 6096,00eurot).

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile