Seljametsa Muuseum

Endine Pustuski meierei on kodu-uurijate initsiatiivil ja vallavalitsuse toel muutunud mugavaks ja huvitavaks külastuskohaks. Eksponeeritud on põhiliselt töö- ja majapidamisriistu, mitmesugust mööblit ja tarbeesemeid, kooliõpikuid, raamatuid ja mitmesugust käsitööd.
Muuseum on asutatud aastal 2001.
Eksponaadid on kogutud ümberkaudsetest küladest - Vaskrääma, Tammuru, Seljametsa, Silla, Paikuse.
Muuseumi eesmärgiks on tutvustada Paikuse valla kultuuriväärtusi ja ajalugu.

muuseum@paikuse.ee
+372 5196 0017, +372 5301 8846
Seljametsa küla, Pärnu, JOONASE