RMK Rannametsa-Tolkuse loodusõpperada

Pane tähele! Rannametsa-Tolkuse õpperada ja vaatetorn on rekonstrueerimisega seoses suletud. Tööde valmimise tähtaeg on aprill 2023.

Rannametsa luited on alati olnud populaarseks matkamispaigaks. Luitemaa looduskaitseala paremaks tutvustamiseks on siia rajatud looduse õpperada ja paigaldatud infotahvlid. Osaliselt laudteel kulgev ringikujuline õpperada läbib nii luitemännikut kui Tolkuse raba ning viib raba suurima laukani. Rajale jääb mitmeid huvipunkte, rabajärvi ja puhkekohti.
Raja juurde jääva Eesti kõrgeima luite Tornimäe harjale on rajatud 18 m kõrgune vaatetorn, mille tipus avaneb suurepärane vaade Tolkuse rabale ja Pärnu lahele.

info.kabli@rmk.ee
+372 505 8242
Rannametsa küla, Häädemeeste vald, SURJU METSKOND 17