Kõmsi tarandkalmed

Kõmsi apostliku õigeusu kiriku lähedal on üle 2500 aasta vanad tarandkalmed. Üks kalmetest on pärast läbiuurimist lahti jäetud ja teine rekonstrueeritud.

Avatud kalme koosneb ligi paarikümnest tarandist, vanimad asuvad kalme keskel ja on suured. Alguses on surnuid maetud põletamata, hiljem ka põletatult. Kalme jäeti maha hiljemalt ajaarvamise vahetuse paiku.

Leidude poolest on Kõmsi kalmed olnud rikkalikud, kõige väärtuslikumad olid Volga-Okaa ülemjooksult pärit ehted. Kõmsil asub ka 11.-13. sajandi põletusmatuste väli ning seal on suurel alal säilinud muistsete põldude jäänuseid.

parnu@visitestonia.com
Esivere küla, Lääneranna vald, VANA-TÕNISE