Eesti Apostliku Õigeusu Pärnu Issandamuutmise kirik

Historistlik Pärnu Issanda muutmise katedraalkirik valmis 1904. aastal ja sai kodukirikuks kohaliku õigeusu koguduse eesti keelt kõnelevatele liikmetele.

Pühakojal on silmapaistvalt kõrge 38 meetrine kellatorn. Välisviimistluses annab tooni kollakas tellis. Sisustuses on 11 ikooniga altarisein ja seintel 11 figuraalkompositsiooni.
2010. aastal kullati annetuste abiga kiriku kellatorni kuus risti.

2013. aastal omistas Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeus kirikus arhoni tiitli helilooja Arvo Pärdile ja ettevõtja Viljo Vetikule, mida märgib tekstitahvel kiriku välisseinal.

ardalion@eoc.ee
+372 444 3532, +372 5563 1367
Pärnu linn, Pärnu, Aia tänav 5