Kohalike toodete/tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes 2023

Uuringu tulemused

 

Toiduturism on osa turismist just nagu konverentsiturism ja loodusturism. Meeldivaid reisielamusi ei loo mitte üksnes vaatamisväärsuste külastamine ja kohalike lugude kuulamine, vaid ka seni avastamata maitsed, mida reisil viibides kogetakse. Toit, sarnaselt suurtele spordisündmustele ja kontsertidele, ajendab samuti reisima. Meie, eestimaist toitu iseloomustab omanäolisus ning värskus ning igas Eestimaa nurgas on pakkuda just sellele piirkonnale iseloomulikku toiduvalikut. 

Selleks, et Pärnu toiduturismis edasi liikuda, oli vaja esmalt ülevaadet hetkeseisust – kus saavad külastajad praegu kohalikku toodangut maitsta.

 

 

 Sulatuul OÜ viis Pärnu Linnavalitsuse tellimusel läbi uuringu, mille fookuses olid  järgmised teemad:

  • kaardistus, millised turismiettevõtted kasutavad kohalikku toodet/toorainet ning selle hinnanguline osakaal kogu toorainest;
  • turismiettevõtetes kasutatava kohaliku toote/tooraine päritolu;
  • kohaliku toote/tooraine kasutamise kuvamine avalikkusele antud turismiettevõttes ja põhjused, miks kohalikku toodet/toorainet ei kasutata ja/või kuvata avalikult külastajatele.

Lühikokkuvõte

Uuringu tulemused näitavad selgelt, et Pärnumaa omab potentsiaali saada tunnustatud toidu piirkonnaks. Selle saavutamiseks on aga vajalik kõikide osapoolte – ettevõtjate, kohalike ametiasutuste ja kogukonna – ühine pingutus ja koostöö. Ettevõtjate poolt tehtud ettepanekud, nagu ühiste ürituste korraldamine, vahelao loomine ja kohalike jookide tutvustamine, peegeldavad laiemat soovi tugevdada koostööd tootjate, turismisektori ja lõpptarbijate vahel. Suunates tähelepanu ettevõtjate poolt välja toodud kasvukohtadele ja võimalustele, saab luua jätkusuutliku toiduturismi sihtkoha, mis aitab elavdada kohalikku majandust ja pakub elamusi nii kohalikele elanikele kui ka Pärnumaa külastajatele.

Mis edasi?

Astumaks esimesi samme koostöö tihendamiseks antud valdkonnas korraldab Pärnu Linnavalitsus 06.03 turismiasjaliste ümarlaua fookusega toiduturismil “Toiduturismi järgmised ampsud”, kus tuuakse ühe laua äärde nii kohaliku tooraine pakkujad, tootjad kui ka tarbijad, toitlustuskohad, turismiettevõtted ning teised turismiasjalised, kes suhtuvad antud valdkonda suure koostöö-rõõmuga ja soovivad panustada.

 

 

Otsi siit

Puhkajale

Konverents

Professionaalile