St. Petersburg Hotel

This cosy old-world hotel made of stone in the heart of Pärnu dates back to the era of Peter I and Catherine II.

info@stpeterburg.ee
+372 443 0555, +372 5665 8000
Pärnu linn, Pärnu, Hospidali tänav 6