Kastnas ozoli un skatu tornis

Testamā, Kastnas un Ranniku ciemā, esošais dabas liegums atrodas Rietumigaunijas piekrastes zemienē. Ainavu liegumu veido Dienvidigaunijai tipiskās piekrastes cenozes, kadiķu audzes, piekrastes pļavas un aizsargājamās sugas. Piekrastes pļavās ir ganības arī šodien, lai uzturētu piekrastes putniem tik ļoti svarīgo dzīvesvietu.Papildus kadiķu audzei īpašs apskates objekts ir senie Kastnas ozoli jeb krasta orientieri, ko piekrastes zvejnieki un jūrnieki ir izmantojuši gadsimtiem ilgi.
Kastnas pussalā ir redzamas arī kādreizējās Kastnas muižas drupas. Kastna jeb Kaskenne, kā to dēvēja senāk, pirmoreiz minēta 1228. gadā. No skatu torņa redzama Kihnu sala.

mois@tostamaa.ee
+372 5346 8635
Kastna küla, Pärnu, TAMMEDE