Vandringsleden i Valgeranna

Vandringsleden i Valgeranna erbjuder mängder av motioneringsmöjligheter. Den har tre slingor: 500 meter, 1 kilometer och 3 kilometer. Den kortaste sträckan är lämplig för nybörjare och barn, uppförsbacken på den längsta sträckan upp för Valgerannas sanddyner är något mer krävande. Slingorna på 500 meter och 1 kilometer är belysta. Inom samma slinga hittar du även den mycket populära discgolfbanan. På snörika vintrar anordnas även skidspår.Vandringsleden är åtkomlig från olika håll – från Valgeranna äventyrspark, från vägen vid Valgeranna golfbana eller från Villa Andropoffs parkeringsplats.

parnu@visitestonia.com
Valgeranna küla, Pärnu, PIIBE