Tihemetsa Voltvets herrgårdsbyggnad

De första anteckningarna om Voltvets herrgård är från år 1563. Herrgårdens sen-klassicistiska huvudbyggnad blev klar år 1830 och den utmärks av portiken, med fyra toscana-pelare och en bred trappa.
År 1925 började Voltvets skogsskola arbeta i huset, den användes även av Pärnu Läns Yrkesskolas Tihemetsa-gren. Byggnaden utvidgades med en våning och en flygel. Detta har minskat byggnadens elegans och helhetskänsla, men det är definitivt värt att se en av Pärnumaas historiskt ståtligaste herrgårdar. Herrgården omges av en park som omfattar 150 olika arter av träd, däribland många sällsynta arter.

parnu@visitestonia.com
Tihemetsa alevik, Saarde vald