Tahkuranna Gudsmoderns Slumrande apostolisk-ortodoxa kyrka

Den år 1872 byggda Tahkuranna kyrka är arkitektoniskt ganska ovanlig efter Estlands omständigheter då endast rött tegel, och inte kullersten, användes under bygget. Traditionellt används båda hos ortodoxa kyrkor. Dessutom, där de färgglada väggytorna i ortodoxa kyrkor vanligtvis skapas med hjälp av olika material, så har man i Tahkuranna använt stigande och fallande ytor, karniser, överstycken osv.
I kyrkans interiör kan du se kupoltak, spegelvalv och takmålningar.

Bra att veta!
Republiken Estlands första president, Konstantin Päts, döptes i Tahkuranna kyrka.

+372 445 7340, +372 526 5285
Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Tahkuranna kirik