RMK Suitsu vandringsled och utsiktstorn

Suitsu vandringsled är en 1,3 km lång fram- och tillbaka-landskapsled som ligger i Matsalu skog och löper parallellt med Suitsuåns löväng. Leden går genom en klibbalskog, träängar och kommer fram till en löväng. På vägen kommer du att se vassbäddar, skog, lövängar och gamla fiskekojor. Leden är som allra intressantast tidigt på våren, tidigt på morgonen och sent på kvällen då djuren och fåglarna har sin mest aktiva period. Du kan se rådjur, älg och vildsvin samt höra berguvar, morkullor och rördrommar.
Bra att veta: Leden går till en återställd hölada eller Suitsu skogskoja, där man kan även övernatta. Räkna med att det finns mycket myror!

info.matsalu@rmk.ee
+372 513 8783
Kirikuküla, Lääneranna vald