Strandparken i Pärnu

Stora gräsmattor, alléer och skuggande parker utgör en oskiljaktig del av kurorten Pärnu. Strandparken började anläggas år 1882 och som en mycket artrik park naturskyddades den. Parken ligger i nära anslutning till stranden och är ett folkkärt ställe för promenader och återhämtning.
Sedan sommaren 2010 är parken indelad till olika delar efter teman och ändamål – huvudområdet, konstområdet, området för sällskapsspel och det lugna området. I parkområdet närmast havet finns det en modern och säker lekplats för barn. Strandparken passeras av en motionsled och parken är även ett uppskattat picknickställe.

parnu@visitestonia.com
Pärnu linn, Pärnu, RANNAPARK P2