Stickningsfestival på Kynö

Under evenemanget som pågår i tre dagar anordnas olika workshops, man bekantar sig med stickningstekniker och stilar som är karaktäristiska till Kynö. Årets tema är "mössor".
I Kynö finns flera mästare som lär deltagarna. Som resultat av festivalen skapar man ett gemensamt verk som presenteras under sista dagen av lägret i Metsamaa gård.
Vid sidan om stickning kan man också delta i olika aktiviteter, liksom en rundtur på ön som omfattar besök till fyr och museum, danskammare med Kynös barn som spelar instrument med mera.

mariamichelson@gmail.com
+372 513 4555