Stenålderns studieled

Vid Reiuflodens mynning på Pärnuflodens vänstra strand har det anlagts en stenålderns studieled med belysta informationstavlor för att presentera den uråldriga visdomen av våra förfäder som var bofasta i området.
Vid den 400 m långa studieleden finns det informationstavlor om Paikuseområdets historia i bredare mening och om stenåldern med utgångspunkt i stenåldersbosättningar i Sindi-Lodja. Två båtlänningar för farkoster finns vid flodstranden.
Stenålderns studieled är den första etappen i Paikuse temapark med stenåldersby som förväntas bli klar inom fem år.
Stenåldersbyn gestaltar livet under stenåldern, ca 3500 f. Kr.

info@loomekeskus.eu
Sindi linn, Tori vald, Paide maantee 8