Spaveckan i Pärnu

Kuupäev: 17.03.2019 - 24.03.2019
Aeg: 10:00 - 22:00

Pärnu stads styrka är flera span och vattenparker på hög nivå. Nu får pärnubor och Pärnus gäster en förmånlig möjlighet att bekanta sig med dessa och ta del av den ständigt utvecklande spakulturen. Spaveckan är en logisk fortsättning till restaurang- och kaféveckor.

Aktiviteten kommer att få en separat websida, där man kan köpa spännande erbjudanden från olika span - syftet är att göra valet av erbjudanden så lätt som möjligt. Även andra företag går med på spaveckan - kaféer, restauranger med mera.

orvika.reilend@parnu.ee
Pärnu linn, Pärnu