Skulpturalléen I Pärnus strandpark

Skulpturalléen fick sin början år 2001 av Pärnus I internationella skulpturdagar, vilka resulterade i att de första statyerna hamnade på alléen. Skulptörerna var från Estland, Finland, Japan, USA, Lettland, Lithauen, Island och Frankrike. Det finns f.n. 18 konstverk på alléen, av merial har man använt dolomit, malm, stål och beton. Säkert värt att se på vid en promenad i Pärnu strand.

parnu@visitestonia.com
Pärnu