Seljametsa Museum

Före detta Pustuski mejeri har på hembygdsforskares initiativ och med stöd från kommunen förvandlats till ett komfortabelt och spännande turistmål. Här visas olika hushållsverktyg och –redskap, gamla möbler och bruksföremål, skolböcker, andra böcker och olika hantverk. Alla utställningsföremål har samlats ihop från traktens byar - Vaskrääma, Tammuru, Seljametsa, Silla och Paikuse. Museets syfte är att presentera Paikuse kommuns kulturvärden och historia.

muuseum@paikuse.ee
+372 5196 0017, +372 5301 8846
Seljametsa küla, Pärnu, JOONASE