Pärnus äldsta byggnad – Det röda tornet

Röda tornet är en del av Pärnus stadsbefästning. Det är ett fängelsetorn i stadsmurens sydöstra hörn, som byggdes på 1400-talet. Det är det enda bevarade skyddstornet i hansastaden Ny-Pärnu. Sitt namn fick tornet efter tegelbeklädnaden som täckte graniten både in- och utvändigt. På 1600-talet hade tornet fyra våningar och en 6 meter djup fängelsehåla. Idag finns tre våningsplan bevarade.
I slutet av 1800-talet byggdes tornet om till stadsarkiv och under efterföljande hundra år har lokalerna använts till olika ändamål.
I det röda tornet finns Pärnu Museums filial, som kompletterar museets huvudutställning med en modern panoramabiograf som berättar om den medeltida staden.

punanetorn@pernau.ee
+372 443 3488
Pärnu linn, Pärnu, Hommiku tänav 11