Raeküla Gammelskolans centrum

I skolbyggnaden som grundades under ledning av Konstantin Päts finns Raeküla Gammelskolans centrum. Konstantin Päts ansökte tillstånd från Riga för att få grunda en skola och huset blev färdigt år 1912. På grund av brist på lärarna dröjde öppningen av skolan, som skedde först den 24 mars 1913. I början fanns det 60 elever och 2 lärare i skolan. Första världskriget lämnade skolan i ett fattigt skick men på 1920-talet började man anordna skolfester, vars vinst man använde för att köpa läromedel och annat nödvändigt för skolan. Under 1930-talet blev skolan ett centrum för sällskapsliv.

Idag är byggnaden ett allaktivitetshus där man anordnar evenemang, hobbykurser, läger, seminarier med mera.

info@raekylavanakool.ee
+372 5567 1766, +372 5845 3331
Pärnu linn, Pärnu, Lembitu tänav 1