Pivarootsi herrgård

Herrgårdens sista ägare innan expropriationen 1919 var Georg von Hoyningen-Huene. Herrgårdens träbyggnad i en våning i tidig klassicistisk stil byggdes på herrgården förmodligen vid sekelskiftet 1800-1900-talet. Huvudbyggnadens långa och smala gatuliknande gårdsplan kantades av ett visthus med fyrkantiga pelare och ett stall med vagnslider.
Huvudbyggnaden har under sovjettiden blivit beklädd med mexitegel. Av ekonomibyggnader finns visthuset, stallet, vagnlidret och några till hus bevarade, men flera av husen har blivit förstörda eller står i ruiner. Idag ägs herrgården av privatpersoner, i herrgårdens arbetarbostad drivs Pivarootsi Herrgårds Gästgiveri och huvudbyggnaden håller på att renoveras.

pivarootsimois@hiteh.ee
+372 509 2050
Pivarootsi küla, Lääneranna vald, PIVAROOTSI MÕIS