Pärnus pir

Pärnu har alltid varit en viktig hamnplats. För att förhindra sanden från att trilla in i åmynningen, byggde man stängslar av ekbalkar på begär av Pärnus köpmän i början av 1800-talet. 
Efter dessa förstördes började man byggandet av mer permanenta stenpirar och strandfästningar samt fördjupandet av farleden. Lokala bönder bar ihop jordstenar för båda pirar från omgivningen och från Kynös stränder. Byggarbeten blev klara år 1869.
De två kilometer långa pirer har funnits i oföränderligt skick tills idag och blivit favoritstället för sommarpromenader. Pärnus symbol är piren som finns på åns vänstra kust, som är tillgänglig genom en plankstig från strandparken. Då och då översväms piren av vatten, men under låg vattennivå kan man även se ändstolparna av den tidigare träpiren.

Pärnus pir har ett romantiskt rykte - enligt legenden bringar den lycka åt paret om de går tills ändan av piren och kysser där.

parnu@visitestonia.com
Pärnu linn, Pärnu, PÄRNU TULEPAAK 882