Minnessten till Kynös gamla folkhus

Efter 2:a världskriget började man bygga Kynös första folkhus. Arbetet utfördes kommunalt och huset blev färdigt år 1950.
Tills år 1957 dansade man till ljuset av petroleumlampor i folkhuset, sedan nådde elförsörjningen till ön. Man spelade teater, det fanns en blåsorkester och dansgrupper. Inför Kynö-Runö spel år 1965 byggdes det även en idrottsfält och friluftsscen bredvid folkhuset. Folkhuset var med om en brand år 1999 och det brann ner tillsammans med biblioteket och en samling antikviteter som fanns i huset. 
Idag har man rest en minnessten på platsen där det gamla folkhuset låg, där det står tider för folkhusets byggande och brand samt byggarbetarnas namn.

info@visitkihnu.ee
+372 446 9910
Linaküla, Kihnu vald, TÄLLEMÄE