Minnesmärket ”Ajahetk” (”Tidsstunden”)

Minnesmärket är tillägnat skaparna av Republiken Estland, Räddningsarméns medlemmar Konstantin Päts, Jüri Vilms och Konstantin Konik samt Hugo Kuusner, som läste upp självständighetsmanifestet i Pärnu. 
I uppbyggnaden av skulpturen har man utgått från tidslinjen som används när man beskriver estniska folkets resa till självständigheten. Trottoaren bakom minnesmärket leder till en människofigur som är ett symbol av det estniska folket, och öppningen där ger ett uttryck av Räddningsarméns medlemmars och folkets kurage, beslutsamhet, mod och vilja att agera vid tillkännagivandet av självständigheten.
Upphovsmännen till minnesmärket är Margus och Mart Kadarik.

info@visitparnu.com
Pärnu linn, Pärnu, Kuninga tänav, 29