Minnesmärke över utropande av Republiken Estland som en självständig stat

Minnesmärket gestaltar den historiska balkongen vid Endlateatern i originalstorlek. Som material har skaparna K. Eelma, M. Aas och M. Mutso valt att använda kraftfull granit. Att synliggöra minnesmärkets budskap, dvs. självständighetsmanifestet, har varit en av monumentets viktigaste aspekter. Manifestets text på balkongväggen finns återgiven såväl i gammal och modern skrivstil som i blindskrift. ”Manifestet för alla folkslag i Estland” lästes för första gången upp offentligt den 23 februari 1918 från balkongen till teater- och bygdehuset Endla som då stod på platsen för nuvarande hotell Pärnu.

parnu@visitestonia.com
Pärnu linn, Pärnu, Rüütli plats