Manija landskapsskyddsområde och öcentrum

Manija är den andra största ön i Pärnumaa är bara 4,5 km lång och 0,5 km bred.
Hela ön omfattas av Manija landskapsskyddsområde som grundades år 1991, som är unik på grund av att man inte behöver begränsa mänskliga aktiviteter här utan uppmuntra lokalbefolkningen att utveckla boskapsuppfödning, så att gamla naturarv-landskap återställs och behålls.
Öns naturvärde är växtplatser av sällsynta växter, strandänger med strandfåglar och strandpaddans konserter. På ön finns fyra stenblockar som samtidigt är urnaturens objekt.
Information om Manija öns natur, befolkning och kultur kan fås från Mani öcentrum.

parnu@visitestonia.com
Manija küla, Pärnu