Kynös fiskehamn och Kynös historiska fiskebåtar

Norra delen av Suaru hamn är full av Kynös historiska fiskebåtar och småbåtar. Den delen av hamnen kallas för fiskehamnen. Proffsiga fiskare privatiserade den delen av hamnen efter att sovjettida kollektiva jordbruk upphörde att fungera.
Under våren kan du se mycket liv i hamnen: man städar båtar och fällor, det luktar tjära som förr i tiden. I hamnen kan du också se flera motorcyklar med sidkorg som är karaktäristiska för Kynö, motorcyklarna väntar på att hämta fiskarna och fångst av fisk i hamnen.

info@visitkihnu.ee
+372 446 9910
Lemsi küla, Kihnu vald, KIHNU TULEPAAK 841