Kynös fiskehamn och Kynös historiska fiskebåtar

Norra delen av Suaru hamn är full av Kynös historiska fiskebåtar, kakuam-båtar, fågelögon och småbåtar. Den delen av hamnen kallas för fiskehamnen.
Proffsiga fiskare privatiserade den delen av hamnen efter sovjettida kollektiva jordbruk upphörde att fungera.
Under våren kan man se mycket liv i hamnen: man städar båtar och fällor, det luktar tjära som förr i tiden. Man åker verkligen till fiske med dessa historiska båtar. 
I hamnen kan man också se flera motorcyklar med sidkorg som är karaktäristiska till Kynö, motorcyklarna väntar på män och fångst av fisk i hamnen.

info@visitkihnu.ee
+372 446 9910
Lemsi küla, Kihnu vald, KIHNU TULEPAAK 841