Kurase handel på Kynö

Kurase handel i Sääre by 1,5 km från hamnen säljer livsmedel och dagligvaror.
På andra våningen av huset serveras mat i Kurase bar.

info@kihnurand.ee
+372 527 3752
Sääre küla, Kihnu vald