Kirbla vall och professor Eerik Kumaris minnessten

Eerik Kumari var ornitolog och naturskyddare som föddes i Kirbla år 1912. Kumari spelade en viktig roll i skapandet, studerandet och presentationen av Matsalu naturreservoar. Till hans minne gavs ut ett naturskyddspris med hans namn år 1989. Minnesstenen ligger på en betesmark, en 280 m lång led tar dill den. Kirbla vall är en 4 meter hög kalkstensklippa, där det öppnas en vacker utsikt över Kasari fält.

info.matsalu@rmk.ee
+372 472 4236, +372 513 8783
Kirbla küla, Lääneranna vald, MATSALU RAHVUSPARK 95