Kirbla kyrka

Kirbla kyrka byggdes i början av 1500-talet och är med sin längd om 30 m och bredd om 11 m en av Estlands minsta stenkyrkor. Enligt legenden var man inte överens om var kyrkan skulle ligga, varpå himmelen själv lät visa platsen och oväntat lät det blixtra till på backen i Kirbla. Blixten hade spräckt en offersten av en bastus storlek: där byggdes kyrkan. Intressanta fakta: En egenhet är fönstrens ojämna storlek och placering; det finns ett fönster längs den norra väggen, i den västra är fönstret runt och söderväggens mittersta fönster är smalare och högre i jämförelse med de andra. På kyrkogården finns den förkrigstida estniska republikens (1918-1940) siste premiärminister Jüri Uluots grav. Uluots avled i Sverige 1945.

kirbla@eelk.ee
+372 511 8419, +372 5757 0420
Kirbla küla, Lääneranna vald, KIRBLA KIRIK