Jõesuu hängbro

Jõesuu by i Pärnumaa har fått sitt namn efter ortens vattendrag. Här är platsen där Navesti å mynnar ut i Pärnufloden.
Pärnumaas längsta hängbro, Jõesuu hängbro över Pärnufloden byggdes år 1975. Bron är 67,5 m lång.
 

parnu@visitestonia.com
Jõesuu küla, Tori vald Limbo