Henos och Steiners hus i Pärnu

Dessa två hus på Pühavaimugatan tillhör Pärnus äldsta och mest spännande arkitektoniska och historiska kulturarv.
Under 1670-talet byggdes apotekaren Henos hus och år 1647 blev rådherren Steiners hus färdigt. Tills början av 1700-talet var dessa två hus föredelade av gatan.  Köpmannen Hans Diedrich Schmidt förenade byggnaderna till en ensamble. Under tiderna har byggnadskomplexet varierat i utseende, det har ombyggts, tillbyggts och påbyggts. I slutet av 1800-talet förenades de två husen med en valvad mellanbyggnad.

Pühavaimu 8 byggnaden inhyser Pärnus Konsthus.

parnu@visitestonia.com
Pärnu linn, Pärnu, Pühavaimu tänav, 8