Häädemeestes Miikaels lutherska kyrka

Den år 1874 byggda lutherska kyrkan blev något mindre än Häädemeestes apostolisk-ortodoxa kyrka, men den enda arkitektoniskt värdiga motståndaren. Den historisk-eklektiska stenkyrkan är klädd med röda tegelstensdetaljer, även de två fönsterraderna är anmärkningsvärda – de övre är högre och spetsbågade, de nedre lägre och segmentbågade.

Kyrkan fick ett tak av skiffersten när den blev klar. Enligt legenden lovade de lokala rika skeppsbyggarna att de skulle betala för taket, och kyrkoherrarna utnyttjade möjligheten tillfullo och valde det dyraste!

haademeeste@eelk.ee
+372 5669 3487
Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maantee 34