Häädemeestes Fadersbytes apostoliska-ortodoxa kyrka

Under 1840-talet konverterade 80% av Häädemeestes befolkning från protestantism till ortodox tro, den ryske tsarens religion, i hopp om att få mark. Detta hände över hela Estland.
Områdets första ortodoxa församling, Häädemeeste, grundades år 1849, kyrkan blev klar år 1872. Tegelstenskyrkan putsades, kyrkans högsta punkt ligger på klocktornet vid den västra ingången. Kyrkans vackraste drag ligger i stuckdekoren vid fönstren – rundbågar vid rundfönster och spetsbågar vid rundbågade fönster.
Interiörens största sevärdhet är dess ikonostas med rik dekor och tre våningar i eklektisk stil.

+372 5199 7758
Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Kooli tänav 23