Fågeltorn vid Pikla dammar

Det står två fågeltorn vid Pikla dammar i Luitemaa naturreservat varav ett är beläget mellan dammarna och det andra med en lägre utsiktsplattform står direkt på havsstranden. Tornen är avsedda just för fågelskådning eftersom de har utmärkt utsikt över strandängen och havet.
Det grunda kusthavet med bruten strandlinje är en bra mat- och viloplats för många havsfåglar. Av de talrikaste och viktigaste arterna kan nämnas sångsvan och mindre sångsvan, bläsand och gräsand, knipa, salskrake, myrspov, grönbena, havsörn m fl.

info.kabli@rmk.ee
+372 505 8242
Piirumi küla, Häädemeeste vald