Endlateatern

Endlateaterns gamla byggnad förstördes under kriget år 1944. Man bestämde sig för att inte återuppbygga den under sovjettiden då byggnaden var en viktig nationell symbol för det estniska folket.
Det nya huset byggdes år 1967 på den stalinistiska centralplatsen, på en tom plats där man år 1957 planerat att bygga Pärnu Oblasts Förvaltningskommitté. Den typiskt sovjetiska teaterbyggnaden framstod som en liten paviljong med tanke på platsens storlek. År 2001, under Endlateaterns nittionde jubileumssäsong blev de storslagna renoveringarna klara, däribland en ny mindre sal, som i äran av 1800-talets Pärnus första teaterbyggnad fick heta Küün.

info@endla.ee
+372 442 0666, +372 5558 8943
Pärnu linn, Pärnu, Keskväljak 1