Audru polder

Vägen mellan Audru samhälle och stranden Valgerand kantas av en 2,5 kilometer lång allé. Söder om allén, vid kusten, ligger Estlands första polder – Audru polder som grundades år 1938 för att bekämpa översvämningar i markerna närmast kusten. Det, nära 2000 ha stora våta polderområdet, har blivit till en rastplats för flyttfåglar på våren och på hösten. Det har utvecklats till ett fågelområde med internationell betydelse.

parnu@visitestonia.com
Valgeranna küla, Pärnu