fbpx

Kynö

Kynö och Mannö är hem för den unika ursprungskultur, som har existerat på de här kustöarna i Pärnu län i mer än sexhundra år. Kulturen på Kynö, som 2003 upptogs på UNESCOS lista över världens immateriella kulturarv, är intressant för varje besökare som har intresse för kulturarv, unik natur och vänliga människor.

Kynö är den största ön i Rigabukten och den sjunde största i Estland. Öns area är 16,9 km², den är 7 km lång och 3,3 km bred på det bredaste stället. Den närmaste punkten på fastlandet, Lao udde på Tõstamaa halvö, ligger på 10,2 km:s avstånd från Kynö, det närmaste bebodda området är Mannö på 7,5 km:s avstånd.

Det finns fyra byar på Kynö: Lemsi by, Linaküla by, Rootsiküla (“Svenskbyn“) by och Sääre by. Lemsi på östra sidan har en hamn, genom vilken den huvudsakliga trafiken mellan fastlandet och ön sker under navigationssäsongen. I Linaküla på västra sidan av ön finns det ett sjukhus, skolhus, ett hembygdsmuseum, en kyrka och en ny medborgargård, som också inrymmer bibliotek och kommunförvaltning. Sääre by ligger på norra delen av ön och i mitten, där ligger postkontoret, affärerna samt Kurase centrum. På norra delen finns också ett flygfält. I Rootsiküla på södra delen av Kynö liger en minnessten över den berömde sjökaptenen Kihnu Jõnn, en meteorologisk station och en fyr.

Kultur

Kynö omnämndes första gången 1386 och öns invånare 1518. Historiskt bevismaterial tyder på att fiskare och säljägare har besökt Kynö redan för 3000 år sedan.

Kynö är en urgammal ö för sjöfarare, fiskare och sälfångstmän. Männen från Kynö har under evärdliga tider tillbringat en stor del av tiden till havs och låtit kvinnorna sköta öns angelägenheter. Kvinnorna på Kynö har blivit de som bevarat och fört vidare öns kulturarv med dess konsthantverk, danser, lekar och musik. De bär ännu i dag till vardags Kynö folkdräktskjol, som de själv sytt.

De normer som styr livet för dagens Kynö-bor ändras i takt med tiden och människorna, men många följer förfädernas visdomar. De traditioner som är de mest forntida och bevarats oförändrade är de som sammanhänger med äktenskapet med bröllop som varar i tre dagar, men också många andra traditioner och ritualer, som följs på midsommardagen, Martinsdagen, St. Katarinadagen och andra högtidsdagar. Det är därför särskilt spännande att besöka ön på folkliga och kyrkliga helgdagar.

På grund av sin avskildhet är den lokala kulturen och de sekelgamla traditionerna fortfarande fullt livskraftiga. Införlivandet av kulturen på Kynö på UNESCOs lista över världens immateriella kulturarv är en stor erkänsla och förpliktar till att omsorgsfullt bevara Kynö-bornas uråldriga seder!

Slider